Nieuwe Website voor jongeren in gemeente Losser

Jongerensupport Losser, de jongerenwerk-poot van Stichting Fundament, ondersteund jongeren in de gemeente Losser. Dit doen ze bijvoorbeeld door jongeren in hun buurt op te zoeken met de Jongerenbus; een ontmoetingsplek en infopunt in één. Samen met jongeren en organisaties willen de jongerencoaches Richard Zuithof en Niek Pothoven zorgen dat jongeren een aanspreekpunt hebben, er voor jongeren wat te doen is, en zo nodig ondersteunen ze jongeren bij het organiseren hiervan.

De website www.jongerensupportlosser.nl is het visitekaartje en wordt gebruikt om met allerlei informatie jongeren te ondersteunen. Deze website is onlangs vernieuwd en er is van de noodzaak een deugd gemaakt. Dat wil zeggen dat naast de noodzakelijke software-updates de website door de jongerencoaches is gevuld met veel nieuwe informatie en nu alle kenmerken heeft van een sociale kaart voor jongeren (en hun ouders). Heeft een jongere hulp of informatie nodig? Op de website is voor jongeren en hun ouders helder op een rijtje gezet waar ze terecht kunnen.

De website is gebaseerd op 3 pijlers: ik zoek informatie, ik zoek iets leuks, ik zoek hulp.
De website geeft een goed beeld van welke hulp in onze gemeente en regio te vinden is. Daarnaast is er over veel onderwerpen informatie. Informatie die er voor jongeren toe doet.
Zoals aangegeven maken de jongerencoaches ook gebruik van de Jongerenbus en veel informatie is ook in foldervorm in de Jongerenbus te vinden.
De Jongerenbus is op verschillende momenten te vinden op standplaatsen in de gemeente. Voor meer info over de Jongerenbus of een kijkje op de website zie www.jongerensupportlosser.nl