Info voor chauffeurs

Belangrijk om te weten

  • Als vrijwillige chauffeur ontvangt u een vrijwilligerskaart. Die dient u bij u te hebben als u rijdt voor ANWB AutoMaatje Losser. Een deelnemer kan er naar vragen.
  • De deelnemer heeft een deelnemerskaart. Daar mag u altijd naar vragen.
  • U ontvangt € 0,30 per kilometer en de eventuele parkeerkosten. De deelnemer betaalt dit rechtstreeks aan u. Het is dus handig om wisselgeld bij u te hebben.
  • Bij dit formulier krijgt u een chauffeursovereenkomst en een bonboekje.
  • In de overeenkomst staan uw rechten en plichten voor wat betreft de vervoersdienst.
  • Het bonboekje gebruikt u bij het afrekenen. Bewaar de bonnetjes goed, ze zijn het bewijs van uw rit.
  • U bent een vrijwilliger en geen hulpverlener. Als u ergens niet zeker van bent, neem dan contact op met Stichting Fundament om te overleggen of actie te ondernemen.
  • De uitvoering van AutoMaatje Losser is de verantwoordelijkheid van Stichting Fundament. Heeft u vragen of opmerkingen, meld u zich dan bij Stichting Fundament, telefoonnummer 053 – 536 9402 of per mail anwbautomaatje@stichtingfundament.nl.
  • ANWB AutoMaatje Losser is een samenwerking van Stichting Fundament, Gemeente Losser en ANWB.  Om ANWB AutoMaatje te kunnen aanpassen en verbeteren vragen wij u toestemming te geven om u via de e-mail informatie te sturen en u te bevragen over uw ervaringen. Dit laatste via een vragenlijst.
  • In de overeenkomst staan alle eisen op een rijtje die aan u worden gesteld. Dit vooral om uw veiligheid en die van de deelnemer maximaal te kunnen waarborgen.