Ik heb een idee of suggestie

Wij ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Een idee of suggestie kan worden omgezet in concrete acties of projecten. Zo zijn er inmiddels een aantal waardevolle initiatieven tot stand gekomen.
Dus als u een leuk of zinvol idee hebt voor bijvoorbeeld uw wijk of een bepaalde groep willen we graag met u meedenken. Zo zijn de actieve ontmoeting, Formulieren Informatie Team en de werkgroep Jonge mantelzorgers recente voorbeelden van activiteiten die zijn ontstaan op basis van signalen uit de gemeenschap. Overigens geldt dat ook voor veel activiteiten die we al jaren aanbieden. Die zijn ooit ook op die manier ontstaan.

Loop gerust eens tijdens kantoortijden bij ons binnen, of neem via mail of telefoon contact met ons op.

Stichting Fundament Welzijn
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser
053-5369400