Chauffeursovereenkomst ANWB automaatje Losser

Doel
Het doel van ANWB AutoMaatje is om mensen, die nu te vaak gedwongen thuis zitten omdat ze minder mobiel zijn, weer te laten deelnemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer.
ANWB AutoMaat je is een vervoersservice waarbij lokale vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Naast vervoer is het persoonlijke contact en elkaar een handje helpen van groot belang.
Gemeente Losser, Fundament en ANWB creëren met AutoMaatje daartoe een veilig en duurzaam lokaal platform waarop plaatsgenoten met elkaar in contact worden gebracht. Samen komen we er wel.

Deelnemerskaart
Geregistreerde deelnemers van ANWB AutoMaatje hebben een persoonlijke deelnemerskaart.

Reistarief
Deelnemers betalen aan de vrijwilliger rechtstreeks een onkostenbijdrage van € 0,30 per kilometer, gerekend vanaf het huisadres van de chauffeur, plus eventuele parkeerkosten.

Eisen chauffeurs
De chauffeur is in de GBA van de gemeente geregistreerd en daadwerkelijk woonachtig. Heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een geldig rijbewijs B. De auto die voor ANWB AutoMaatje wordt ingezet is eigendom van de chauffeur en apk gekeurd. Er is door de chauffeur voor de auto minimaal een WA verzekering met inzittendenverzekering afgesloten. Het is de chauffeur bekend dat hij/zij niet tijdens het vervoer mag roken en dat het besturen van een auto, nadat hij/zij alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt, verboden is.

Verzekering chauffeurs
Fundament heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze geldt echter niet voor eventuele schadeclaims die rechtstreeks met het daadwerkelijk vervoer te maken hebben. Hiervoor gelden de bepalingen en polisvoorwaarden van uw eigen Auto- respectievelijk inzittendenverzekering of de WA-verzekering van de deelnemer. Heeft u schade dan dient u dit altijd eerst bij uw eigen verzekeraar te melden of bij de verzekeraar van de deelnemer. Daarna gaat eventueel de verzekering van Fundament in werking.

Administratieve organisatie
De vervoersvragen worden door deelnemers uiterlijk twee werkdagen van tevoren ingediend bij het servicepunt in uw gemeente. De planning wordt vervolgens zo snel mogelijk opgesteld door de coördinator of vaste vrijwilliger die de match maakt tussen deelnemer en chauffeur. De chauffeur ontvangt een bevestiging over zijn inzet.