In de spotlights

Wij ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Een idee of suggestie kan worden omgezet in concrete acties of projecten. Zo zijn er inmiddels een aantal waardevolle initiatieven tot stand gekomen.
Overigens geldt dat ook voor veel activiteiten die we al jaren aanbieden. Die zijn ooit ook op die manier ontstaan.Hier vind je een overzicht van bijzondere activiteiten en projecten die we graag in de spotlights zetten.
  • Kraambank, voor alle baby’s een goede start!
  • Steunpunt mantelzorg in Losser
  • Automaatje, voor minder mobiele mensen
  • Vrijwillige inzet, noaberschap
  • Vakantiespelweek voor kinderen
  • Kent u de actieve ontmoeting al?
  • Loes helpt!
  • Jongerensupport Losser
  • Kidsday de woensdagmiddagactiviteit in ‘t Trefhuus
  • Formulieren Informatie Team